რუსთავის მერიაში კიდევ ერთი სტუდენტური პროგრამა ამოქმედდება

რუსთავის მერიაში ახალი სტუდენტური პროგრამა ამოქმედდება. რუსთავის მერის, ირაკლი ტაბაღუას ინიციატივით, 100%-იანი გრანტის მფლობელ და სახელმწიფოს მიერ სრულად დაფინანსებულ პრიორიტეტულ უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხულ სტუდენტებს, რომელთა აკადემიური შეფასების საშუალო ქულა …

Read More