საქართველოს რკინიგზამ საკონტეინერო გადაზიდვები გაზარდა

2019 წლის მონაცემებით, საქართველოს რკინიგზაზე საკონტეინერო გადაზიდვები 39%-ით გაიზარდა. გასულ წელს საქართველოს რკინიგზის მეშვეობით 78 900 TEU კონტეინერი გადაიზიდა, მაშინ როცა 2018 წელს ეს მაჩვენებელი 56 800 ერთეულს შეადგენდა.
გაზრდილია საკონტეინერო გადაზიდვების შედეგად მიღებული შემოსავლებიც. 2019 წელს რკინიგზამ საკონტეინერო გადაზიდვების შედეგად 29.3 მლნ ლარის შემოსავალი მიიღო, რაც 43%-ით აღემატება 2018 წლის მაჩვენებელს.

Comments

comments