საპრეზიდენტო არჩევნები სავარაუდოდ, 28 ოქტომბერს გაიმართება

საპრეზიდენტო არჩევნები სავარაუდოდ, 28 ოქტომბერს გაიმართება. არსებული ინფორმაციით, პრეზიდენტისა და მთავრობის ადმინისტრაციებს შორის წინასწარი კონსულტაციები უკვე შედგა.
არჩევნების თარიღს პრეზიდენტი პრემიერ-მინისტრის კონტრასიგნაციით, არჩევნებამდე არაუგვიანეს 60 დღისა ნიშნავს. შესაბამისად, გიორგი მარგველაშვილს არჩევნების დასანიშნად ვადა 28 აგვისტომდე აქვს, თუმცა შეუძლია ბოლო ვადას არ დაელოდეს და შესაბამისი სამართლებრივი აქტი გაცილებით ადრე გამოსცეს.

Comments

comments